Martial Arts of a Turkic world

Martial Arts of a Turkic world

Аскердик уюштуруучулук көчмөн жамааттарынын коомдук-саясий түзүлүшү үчүн зор тарыхий негиз болгон. Эксперттердин катышуусу,окумуштуулардын талдоосу, ар кандай кырдаалдарга бурулуштарды түшүнүүгө мүмкүндүк берген тарыхий талаа тууралуу көрүүчүлөр кабардар болушат. Компьютердин жардамы менен күнүмдүк турмушта кандайдыр бир ньюанстарды көрүүгө жана экипировка, талаа куралдарын аны менен катар көчмөндөрдүн курулушун чагылдырат. Бул албетте каскадерлор, алардын кийимдери, курал жарактар көчмөндөрдүн аскердик-уюштуруу модели жөнүндө түшүнүк берет.