Magic of creation

Magic of creation

"Көз боемочулук чыгармачылыгы", - бул теле долбоору искустводогу, илимдеги кызыктуу идеаларды, эл аралык коомчулук арасында Казакстандын имиджин түзүү. Теле көрүүчүлөрдү чыгармачыл адамдар менен, театралдык режиссерлор менен, сүрөтчүлөр менен, дизайнерлер, кинорежиссерлор менен мыкты чеберлер болуп саналат. Долбоордо каармандары кызыктуу чыгармачылыгын, идеяларын издеп тааныштыруу менен чагылырабыз. Ошондой эле каармандар жеке жана кызыктуу учурлары менен бөлүшүп, өзүнүн иш-аракетине, толгонуусуна, чечимине комментарий беришет.

Акыркы программалар