Kazakhstan’s wildlife sanctuaries

Kazakhstan’s wildlife sanctuaries

Бул программада Казакстанда корголуучу жаратылыш аймактары тууралуу айтылат, ошондой эле коргоого алынган коруктардын табигый байлыктарын сактоо менен өнүктүрү жана улуттук бакчалардын жетекчилиги менен бирге жасалып жаткан иш-чаралар, бай өсүмдүктөрүн, жаныбарлар дүйнөсүн чагылдырат.

Акыркы программалар

No results found.