History in crafts

History in crafts

Кол өнөрчүлүк тарыхы - чыгармачыл изилдөө жана элдик сүрөтчүлөрдүн ачылыштары. Кылымдар бою жашап келген казак искуствосунын көркөм образы, улуттук өзгөчөлүктөрү жана салттартары. Кол өнөрчүлүк өзүнө тарыхий эстеликтерди жана улуттук мурастарды сактайт. Бул өнөрчүлөр мурдагы муундардын мурастарын чогултуп, улуу муундун жолун улантуу менен жаңы муунга үлгү болуу баалуулугун арттыруу.