Discovering Kazakhstan

Discovering Kazakhstan

Аталган долбоор америкалык журналист Денис Киндин көзү менен Казахстан кандай. Ага заманбап Казакстандын маданияты, адамдары, жаратылышы айтоор баары кызык. Ал жалгыз боз үйдү тургуза алат, койлорду жайа алат жана улуттук тамак алты даярдай алат. Дайыма Казахстан салттары менен таанышат, маданий иш-сараларга катышат, тарыхый эстеликтер, спорт, ал тургай чыгыш базарын жакшы билет, мунун баарын ал көрүүчүлөр менен бөлүшөт