Connecting cultures

Connecting cultures

Казахстан эгемендүүлүктү алгандан бери, көп адамдар үчүн экинчи үй болуп калды,кошуна өлкөлөр, жана алыскы мамлекеттер менен өз кезегинде максатташ болуп, бизнес тармагында, билим тармагында же жумуш алмашууда иш жүргүзүп келет. Бул адамдар өлкөнүн өнүгүүсүнө күбө болушту эми өз көз караштары, ой-толгоосу менен салымын кошууга даяр. Көрүүчүлөрдү программада бул адамдар менен тааныштырып, Казахстанды алар көз карашында кандай баяндай алышат чогу көрөбүз.

Акыркы программалар