20 facts about Astana

20 facts about Astana

Бул берүү Казакстандын борборунун өзгөчөлүгүн чагылдырат. Ар бир чыгарылыштан көрүүчүлөр Казакстандын борбору тууралуу кененирээк таанышат. Анын тарыхы, жашоочулары, атмосферасы жана ошондой эле, ар көрсөтүүдө Астанага келген конокторго керектүү сунуштарды айтып беребиз.