ТВ берүүлөрTV series "Jalgız jauqazın"
TV series "Jalgız jauqazın"
Ballet "Chopiniana"