Астанадағы ағылшын құқығы негізінде құрылған алғашқы орталық

Бұл бағдарлама шығарылымында:  - Әлемде ағылшын құқығының қолданылуы  - «Астана» халықаралық қаржы орталығы сотының қызметі  - «Астана» халықаралық қаржы орталығы сотының судьялары

Пікірлер