«Астана Балет» Борбордун 20жылдык мааракесине мыкты белек тартуулады, ал «Eurasian Dance Festival» аттуу балеттик нон-стоп. Театр сахнасында Кытай, Испания, Орусия, Германия жана Астана балеттин эң күчтүү труппалары өнөр көрсөттү. Андыктан Казак твден «Eurasian Dance Festival» программасынан сынактагы эң соонун көрүнүштөгү күндөлүктү өткөрүп жибербеңиз.

Акыркы программалар

Eurasian dance festival №5

30.06.2018 21:20 40

Eurasian dance festival №4

29.06.2018 21:24 19

Eurasian Dance Festival №3

28.06.2018 21:19 25

Eurasian dance festival №2

27.06.2018 21:26 24

Eurasian dance festival №1

25.06.2018 21:20 43