"Биздин ", - аттуу программабыз, адамдарга арналат, алардын ийгилиги, шыктандырган себеби күч берет. Өзүнүн жеринен алыс жашап өз мекенин урматтаган бул "Биздин " Казахстандыктар. Булар эр жүрөктүүлүк менен, татыктуу ийгиликке жеткен окуялары менен бөлүшөт. "Биздин " деген бул жылдыздар, ишкерлер, саясатчылар, сүрөтчүлөр башка өлкөдө жашаганына карабай ошол аймакта казах болуп жашап келишет.

Акыркы программалар

Зифа-Алуа Ауезова

07.05.2018 15:20 259

А.Голубев

07.05.2018 03:20 29

Гаухар Асьон

03.05.2018 09:20 76