Программа азыркы казак искуствосу туурулуу баяндалат. Сахнага чейинки баардык даярдыктар, көргөмөдө, чыгарманын бүтүшүнө чейин талкуу болот. Көрүүчүлөр алып баруучу менен бирге белгилүү сүрөтчүлөрдүн, дүйнөдө изилденген чыгармачылыктарга саякат жасаган чөйрөдө кезиккендей болушат.

Акыркы программалар