Бул даректүү-оюн сериялы, тарыхтагы кызыктуу фактыларды ачуу менен археологиялык Казах этнографиясынан кабардар болорсуздар. Документтештирилген далилдерин жана маалыматтарын синтездеп, казахтардын тарыхий мурастарын ачуу менен көрүүчүлөргө маданий мейкиндикти чагылдырат.

 

Акыркы программалар

No results found.