Көбүнчө эч кимге анык болбогон бирок абдан кызыктуу маалыматтар биздин ата бабаларыбыздын тарыхында. Программанын уникалдуулугу Казакстандын бир катар белгисиз тарых барактарынын сырларын ачып бергенинде.

Акыркы программалар