Дүйнөдө болуп жаткан экономикалык багыттагы маалыматтарды объективдүү чагылдыруу программанын башкы максаты болуп саналат,ошондой эле эл аралык коомчулуктун, Казакстан жана өлкөнүн ар бир жараны айрым экономикалык жараяндарга тийгизген таасири тууралуу кеп козголот.

Акыркы программалар