Аталган программада казак жеринин ичи тууралуу айтылат, Менделеевдин таблицасындагы элементтер жер казынасында калыптанганы ,ошондой эле кылымдардан берки Казакстандын геологиясынын тарыхы тууралуу сөз болмокчу.

Акыркы программалар

No results found.