Бул программада Казакстанда корголуучу жаратылыш аймактары тууралуу айтылат, ошондой эле коргоого алынган коруктардын табигый байлыктарын сактоо менен өнүктүрү жана улуттук бакчалардын жетекчилиги менен бирге жасалып жаткан иш-чаралар, бай өсүмдүктөрүн, жаныбарлар дүйнөсүн чагылдырат.

Акыркы программалар

No results found.