Казакстан эгемендүүлүккө жеткенден бери ааламдашып жаткан дүйнөнүн бир катар эл аралык уюмдардын менен натыйжалуу өз ара аракеттин негизинде тышкы мамилелердин компетенттүү саясатын курууга жетишти. Өткөн жылдан бери бул демилге саясий, экономикалык жана коомдук долбоорлорду ишке ашырган. Аталган программа Казакстан менен эл аралык уюмдар ортосундагы кызматташтыктын натыйжалуулугунан кабар берет.

Акыркы программалар